Učenici osmih razreda naše škole i njihova nastavnica hrvatskog jezika Mirjana Marković sudjeluju u e-Twininng projektu “Lektira bez papira 3“. Sudjelovanje u projektu nije planirano Godišnjim planom rada škole u tekućoj godini jer su se u projekt uključili krajem rujna, ali to nije spriječilo naše osmaše i njihovu nastavnicu da aktivno sudjeluju u razmjeni ideja s vršnjacima iz drugih škola u okruženju. 

Projekt “Lektira bez papira 3” prvenstveno je namijenjen učiteljima koji se žele odmaknuti od ustaljenog načina obrade lektirnih djela. U projektu sudjeluju učenici i učitelji iz sedam hrvatskih škola te naši učenici osmih razreda što učenicima i nastavnicima omogućuje razmjenu iskustava i ideja. 

S obzirom na veliku preopterećenost učenika nastavnim programima, samostalno čitanje opširnijih književnih djela često je dugoročno i teško. Budući da učenicima čitanje i pisanje lektire oduvijek stvara napor i nisu motivirani za takvu vrstu učenja, potrebno im je svakako omogućiti neposredan rad na književnom djelu te brojne kreativne aktivnosti koje imaju za cilj jaču motiviranost za čitanje, a samim time i bolje razumijevanje pročitanog. Zanimanje učenika za čitanje književnih djela potrebno je stalno usmjeravati i poticati i razvijati kulturu čitanja.

Cilj ovog projekta je razmjena inovativnih ideja i kreativnih aktivnosti kojima bi iskustvo čitanja lektire učinili privlačnom aktivnošću kojoj se učenici raduju, motivirani su za čitanje i aktivno sudjeluju u stvaralačkim aktivnostima interpretacije književnih djela.

Suradnja između učenika i učitelja iz različitih zemalja omogućuje razmjenu ideja, perspektiva i iskustava. To obogaćuje projekt i omogućava svim sudionicima stjecanje novih saznanja i razvijanje međunarodnog razumijevanja.

Na poveznici ispod teksta možete pratiti aktivnosti naših učenika osmih razreda nakon obrađenog lektirnog djela. 

Mirjana Marković

"LEKTIRA BEZ PAPIRA 3"

Projekt “Lektira bez papira 3” prvenstveno je namijenjen učiteljima koji se žele odmaknuti od ustaljenog načina obrade lektirnih djela. U projektu sudjeluju učenici i učitelji iz sedam hrvatskih škola te naši učenici osmih razreda što učenicima i nastavnicima omogućuje razmjenu iskustava i ideja.