domar                          Zoran Bošnjak

spremačice                 Katica Franjić

                                     Nevenka Bošnjak

                                     Martina Bošnjak

                                     Dragica Šafradin

                                     Slavica Ramljak