U četvrtak, 23. studenog, u amfiteatru naše škole održano je predavanje za roditelje učenika sedmih, osmih i devetih razreda. Predavanje “Roditeljstvo u kriznoj situaciji” povezano je sa strahom od popuštanja kod djece, a realizirano je uz pomoć Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. iz Sarajeva. Predavač, Dželila Mulić-Čobro, diplomirana je psihologinja, porodična sistemska psihoterapeutkinja sa EAP certifikatom te predsjednica Programskog odbora Prvog kongresa psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini. Današnje predavanje nastavak je projekta “Zajedno za tebe” koji je pokrenut od Koordinacijskog tima za prevenciju mentalnog zdravlja formiranog na nivou općine Vitez, a u koji su uključene sve osnovne i srednje škole s općine.  Cilj predavanja je edukacija i osposobljavanje roditelja na prepoznavanje i prevenciju faktora rizika te blagovremeno sprječavanje nepoželjnih oblika ponašanja koji mogu voditi prema maloljetničkom prijestupništvu.

Novinarska sekcija