Broj:03-34-730/24

Travnik, 28. 5. 2024. godine

Na temelju članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB, broj: 15/12), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna donosi 

KALENDAR RADA 

osnovnih i srednjih škola, koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku, za školsku 2024./2025. godinu

I.

Ovim se “Kalendarom rada”, u skladu s Zakonom o osnovnom školstvu (SI. novine KSB broj:11/01 i 17/04) i Zakonom o srednjem školstvu (Sl. novine KSB broj 11/01, 17/04 i 15/12), propisuje početak i završetak nastavne godine, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora u osnovnim i srednjim školama u KSB-a koji NPP-a izvode na hrvatskome jeziku za školsku 2024./2025. godinu. 

II.

Nastava počinje 2. rujna 2024. godine, a završava 13. lipnja 2025. godine. Nastava se ustrojava u dva polugodišta. 

Prvo polugodište traje od 2. rujna 2024. godine do 20. prosinca 2024. godine. Drugo polugodište traje od 13. siječnja 2025. godine do: 

– 9. svibnja 2025. godine za učenike/ce završnih razreda srednje škole

– 30. svibnja 2025. godine za učenike/ce završnih razreda osnovne škole

– 6. lipnja 2025. godine za učenike/ce I. razreda osnovnog obrazovanja

– 13. lipnja 2025. godine za učenike/ce kod kojih se nastava realizira u sklopu 37 radnih tjedana 

III

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike devetog razreda osnovne škole u najmanje 165 nastavnih dana, odnosno najmanje 33 nastavna tjedna te za učenike/ce završnih razreda srednje škole u najmanje 150 nastavnih dana, odnosno najmanje 30 nastavnih tjedana. 

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna godina može se produljiti na zahtjev škole, uz prethodnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa i nakon 13. lipnja 2025. godine, odnosno nakon 9. svibnja 2025. godine za završne razrede srednje škole.

IV.

Zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 2024. godine, a završava 10. siječnja 2025. godine. 

Proljetni odmor učenika počinje 17. travnja 2025. godine, a završava 25. travnja 2025. godine. 

Ljetni odmor počinje 16. lipnja 2025. godine, osim za učenike/ce koji/e polažu razredni ispit ili popravne ispite, koji imaju završni rad ili ispite mature i za učenike/ce koji/e u to vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu (ljetnu) praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole. 

V.

Neradni dani u osnovnim i srednjim školama: 

– 1. studeni (Svi Sveti)

– 25. studeni (Dan državnosti)

– 25. i 26. prosinac (Božić)

– 1. i 2. siječanj (Nova Godina)

– 6. siječanj (Sveta tri kralja)

– 21. travanj (Uskrsni ponedjeljak)

– 1. i 2. svibanj (Međunarodni praznik rada)

VI. 

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja radnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (završne mature/ispiti, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično). 

VII. 

U posebnim okolnostima, koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim Kalendarom uz suglasnost Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.