Vijeće učenika naše škole aktivno djeluje dugi niz godina. Upravo od naših učenika proistekle su neke od značajnih akcija vezanih za unapređenje boravka učenika u školi, a na posljednjem sastanku Vijeće je razgovaralo o načinu na koji učenici mogu pridonijeti uređenju školskog dvorišta. Želja Vijeća je da po završetku školovanja u našoj školi iza sebe ostave nešto što će nove generacije njegovati i održavati. Iz njihovog razgovora rodila se ideja o sadnji stabala. Za realizaciju ideje javili su se P.P.”Eco Iris” i njihovom vlasniku diplomiranom agronomu Borisu Livančiću kako bi im dostavio ponudu ukrasnog drveća koje je pogodno za sadnju na mjestu nekadašnjeg školskog voćnjaka, a uz pješačku stazu čija izdradnja uskoro započinje. 

Prijedlog Viječa učenika, koji je naišao na odobrenje Uprave škole, je da svaki od šesnaest odjela naše škole unutar odjela odaberu stablo za koje će skupiti potrebni novac prema ponudi. Po završetku akcije stabla će uz pomoć djelatnika “Eco Iris” učenici i zasaditi. 

Vjerujemo da će inicijativa Vijeća učenika biti prepoznata te da ćete ih podržati u njihovom nastojanju da boravak u školi učine još ugodnijim. 

U prilogu objavljujemo ponudu i cjenik stabala.